haruno sakura ikimasu!Sakura Haruno, let's go!

japanesemeaning
春野harunoHaruno
name
サクラsakuraSakura
name
行きますikimasuto go
polite form